Get-stabilitet

get-350x150Flere beboere har kontaktet styret fra Trudvangveien 7-11 der nettilgangen oppleves som ustabil.

Kontakt med kabel-TV/ bredbåndsleverandør er i utgangspunktet noe som den enkelte beboer skal besørge direkte, men styret opplever at det kan være snakk om fellesfeil slik at vi nå har tatt kontakt med Get på beboernes vegne. Get svarer at de har logget saken som en fellesfeil nå og vil undersøke saken.