Flytting av «rom-funksjon»

romfunksjon-350x150

Enkelte aksjonærer opplever arealløsningen i leilighetene som mindre ideell ut fra egne ideer om planløsning, og setter i gang med å bytte rom-funksjon.

Flytting av rom-funksjon er utfordrende all den tid noe som kan virke som mer praktisk på en beboer…

… brått kan være upraktisk for en annen når kjøkkenklirr oppstår under soverom klokken 5 om morgenen, eller festen i naboens stue flyttes rett over egen seng sent på kvelden.

Følgende regler gjelder for endring av rom-funksjon:

  • Styret forutsetter at aksjonærer som ønsker å endre rom-funksjon søker om dette til styret. Styret tar normalt slike endringer til etteretning, men kan stille krav til omdisponeringen. For større endringer som krever endringer i brannskiller eller røropplegg for eksempel så gjelder egne regler, se egen side.
  • Styret forutsetter også at aksjonæren følger vedtekter og husordensregler ved å gjennomføre en dialog med eksisterende naboer for å sikre at endret planløsning vil være til minst mulig sjenanse.