Søppel og skrot?

Søppelhus

Det står et søppelhus utenfor hver portal, og Solvang Park kildesorterer. Søppelhusene er forbeholdt vanlig husholdningsavfall, plast og papir og størrelsen er nøye tilpasset vårt normale behov. Den avlange luken til venstre er kun for papir, mens den runde til høyre er for matavfall, annet husholdningsavfall og plast. Glass og metall kastes i resirkulerings-stasjonen utenfor biblioteket/ Rimi i Harald Hårfagresgate, og lysrør/ lyspærer kan kastes inne på Rimi.

Det er ikke tillatt å hensette ting eller kaste avfall utenfor søppelhusene. Verken renovasjonsetaten eller Solvang Park fjerner dette, så det blir i så fall naboer som må rydde opp. Det er viktig å låse søppelinnkastene etter bruk så de ikke brukes av uvedkommende (både uvedkommendes avfall og roting i vårt avfall øker kostnadene våre). Lukk skikkelig med håndtaket, og lås med nøkkel!

Når man flytter ut/ inn eller rydder loft/ kjeller kan det være ganske mye man ønsker å kvitte seg med. Ta hensyn til fellesskapet og kast dette i de store containere som settes i gården både høst og vår. Eventuelt kan du bruke den ukentlige mobile gjenbruksstasjonen, egen transport til gjenbruksstasjon eller tilkalle ryddebil.

Ryddebil

“RYDDEBIL” fra Renova er et tilbud for å bli kvitt alle typer avfall, søppel og skrot. De henter lite – eller mye – og du betaler per kilo. Du må avtale hentetidspunkt og så legger du rett og slett skrotet i en haug innenfor porten samme dag litt før de kommer (dog ikke til hinder eller sjenanse for naboer). Renova ordner resten, men trenger adgang, så husk å være tilstede for å låse opp!

Merk også at grisete avfall skal ligge i poser så det ikke tilsøler fellesarealet. Renova kan også bære ut for deg, men det koster selvsagt litt mer.

Renova lemper skrotet inn i bil der det knuses og veies – og du får regningen. Prismessig virker de også rimelig i forhold til leie av container, “kransekker” ol. Styret bruker oftest Renova ifm dugnader, men det er ingen grunn til å vente hvis du har ting du vil bli kvitt!

Priseksempler (2014):

 • Pris, bortkjøring av 100 kilo skrot / avfall : kr. 620,- +mva
 • Pris, bortkjøring av 200 kilo skrot / avfall : kr. 840,- +mva

Er du interessert så bestiller du “RYDDEBIL” på:

Container/ kransekker

Container kan leies for å bli kvitt alle typer avfall, søppel og skrot. De blir lastet av og hentes full av det du vil bli kvitt. Sekker (fra f.eks. iSekk) gjør samme nytten, men tar mindre plass.

På grunn av behov for annen tilgang til søppelhus og inngang til gården er imidlertid riktig plassering av container viktig, og planlagt containerplassering skal søkes styret på forhånd.

Gjenbruksstasjoner

Det er etablert en lokal minigjenbruksstasjon på plassen foran Colosseum Kino. Stasjonen på Majorstuen er gratis å bruke og har ordinære åpningstider som følger:

 • Mandag/ Onsdag/ Fredag: 07:30 – 14:30
 • Tirsdag/ Torsdag: 12:30 – 19:30

Hver onsdag fra 16:00-19:30 kommer det også en mobil gjenbruksstasjon til grusbanen på Marienlyst (ved krysset Gardeveien/ Suhms gate) bare noen hundre meter fra oss. Gjenbruksstasjonen tar imot inntil 0,5 kubikkmeter per besøk/ (-ende) av følgende avfall:

 • batterier, lysstoffrør og lyspærer
 • ombrukssgjenstander
 • trevirke mindre enn 1m (ikke impregnert)
 • plastemballasje
 • metall
 • keramikk og porselen
 • klær til gjenbruk
 • farlig avfall
 • hardplast
 • papp, papir og kartong
 • små elektriske apparater

Merk at de ikke tar imot større gjenstander som sykler, store TVer, gipsplater etc. De tar heller ikke imot medisiner. Husk også at glass og metall enklest kastes i glass/metall-stasjonen utenfor biblioteket/ Rimi i Harald Hårfagresgate.

Mer informasjon om gjenbruksstasjonen finner du på renovasjonsetatens nettsider.