Tett avløp?

Dersom du har tett avløp og det ikke er mistanke om lekkasje eller lignende innkaller du rørlegger eller annet kvalifisert fagfolk og rydder opp i dette selv.

Solvang Park har fått tilbud om 10% rabatt på høytrykksspyling og kamerainspeksjon fra Rørdoktor AS for kunder som oppgir de er fra Solvang Park. Rørdoktor tilbyr 24-timers vakttelefon på 934 51 166. Det finnes også flere andre firmaer som tilbyr hjelp ved tette avløp ved søk på nett.

Dersom det er lekkasje eller mistanke om lekkasje må du få skrudd av vanntilførselen umiddelbart, og kontakte styret og forretningsfører Usbl v/ Karianne Karadas (karianne.karadas@usbl.no, tel 08725) så raskt som mulig.