Container ved HG 16

Det er utplassert en container ved innkjøringen til gården utenfor HG16 som etter planen skulle ha stått i Trudvangveien (etter tidligere søknad innvilget fra styret). Innkjøringen der var imidlertid blokkert av en annen beboer, slik at containeren måtte plasseres i HG til over helgen.

Styret minner om muligheter for å fjerne skrot og om rutiner for søknad om containerplassering på våre nettsider. Kontakt solvangpark@gmail.com umiddelbart.