Kun moderat forurensning i KV

Det har vært skrevet mye om luftforurensning på kalde vinterdager, og Kirkeveien trekkes gjerne frem som et veistrekk med betydelig belastning.

Forurensningskartet som publisert av Bymiljøetaten viser imidlertid at Kirkeveienstrekket rundt Majorstuen får relativt lav belastning (gul status) i forhold til oransje og rødt slik det fremkommer langs E6, E18 og store deler av Ring 3. Et trinn ned er grønt som medfører liten eller ingen helserisiko.

Gult medfører «Noe forurenset» – helseeffekter kan forekomme hos astmatikere ved opphold ved sterkt trafikkerte gater, spesielt i forbindelse med fysisk aktivitet.