– Dugnad gir livsglede, sier forsker

... med stormende jubel.

I en interessant artikkel på NRK sier en psykolog og forsker noe som mange av oss har visst lenge – dugnad gir livsglede 🙂

Sterk sammenheng mellom frivillig arbeid og lykke

Utdrag fra artikkelen: «Psykolog og forskar, Ragnhild Bang Nes ved Folkehelseinstituttet, meiner at effektane av å delta i frivillig arbeid er stor. Det å jobbe saman med andre mot eit felles mål, kan gi deg større livsglede.

– Det å delta på dugnadsarbeid er tett kopla til glede, seier Nes.

Ho meiner at folk kan bli lykkelegare av å stille opp. Grunnen er at ein er i aktivitet, møter andre menneske og gjer noko meiningsfullt saman. Det å sjå resultatet av dugnaden er også hyggeleg.

– Det er stort sett oppgåver som ein haustar gevinst og gleder av sjølv også. Det kan vere å rydde eit felles uteområde eller få orden på barnehagen til sommaren, seier Nes.

Forskarar frå Nederland har funne ut at det er ein sterk samanheng mellom det å arbeide frivillig og vere lukkeleg. Ein av grunnane er at det gir meir sosial kontakt og gjer at du blir kjend med fleire folk.

Bang Nes veit at mange gruar seg på førehand og kanskje føler at dei ikkje har tid til dugnad, men erfaringa er at humøret snur så snart jobben er i gang.»

Vi kjenner litt på det samme her på Solvang – det er ikke sånn at mange av oss våkner med et «Hurra, i dag er det dugnad!» men så dukker vi opp for å yte vår skjerv likevel – og så treffer vi hyggelige naboer vi ellers haster forbi og kjenner på at det egentlig var ganske ålreit å møtes og bidra.

«– Det er ikkje alltid vi er like gira i forkant, men konsekvensen av å jobbe dugnad, kan vere langvarige. Det genererer positive kjensler, folk knyter band, ein får vere fysisk aktiv og arbeidet er meiningsfylt, seier psykologen. På sikt bidreg ein til å betre nærmiljøet og lokalsamfunnet.»

Hvorfor stiller ikke alle da?

«På kvar dugnad finst det alltid dei som ikkje stiller opp. Nes trur mange har gode grunnar for å ikkje delta.

– Det er ofte frustrerande for dei andre, for då fell det fleire oppgåver på dei som møter opp, men det er mange årsaker til at ein ikkje er med, seier psykologen.

Dårleg tid er ein faktor, der ein slit med å få timeplanen til å gå opp.

Ein annan faktor er at det finst ulike haldningar til å stille opp for fellesskapet. Enkelte personar er meir individualistar og tenkjer meir på seg sjølv.

– Det finst også dei med sosial angst som gruar seg for å stille opp eller folk som er i ei livskrise og ikkje har overskot til å møte andre, seier Nes.»

Les hele artikkelen på nrk.no.

Styret prøver å legge listen lavt på dugnad for å inspirere flest mulig til å delta. Har du ikke kapasitet til tunge løft eller mye utholdenhet så kom heller med en kake og hjelp til med kaffen, eller meld deg til andre enklere oppgaver. Alle positive bidrag mottas med takk for desto flere som møter desto mer blir gjort, desto billigere får vi det til og desto hyggeligere har vi det.

Velkommen ved neste mulighet til høsten 🙂