Sykkelboder ved siden av vaskeriene

Etter ønske fra flere beboere etableres nå mulighet til å sette sykler i fellesbodene ved siden av vaskeriene i TV og HG.

De nye sykkelbodene vil skiltes med bruksregler.

Det er viktig at syklene merkes med navn/ adresse og ikke står i veien for rulleutstyret. Det vil forøvrig gjennomføres en årlig opprydding i sykkelbodene i sammenheng med vår- eller høstdugnad for å sikre at syklene ikke glemmes igjen år etter år ved utflytting osv.

Styret anbefaler også at sykler låses selv om de står innendørs.