Brunt (u)gress

bruntugress-350x150Det er en del brunt gress under de «nye» buskene og langs brosteinen i bakgården, og dette kommer av ugressfjerning utført av gartneren vår.

Det ser kanskje ikke så pent ut nå, men var nødvendig for å hindre vekstproblemer for buskene og utvidelse av mellomrommet mellom brosteinen.