Callingsystemet

calling-350x150

Solvang installerte nytt callingsystem i alle oppganger i løpet av høsten 2012 og våren 2013 (med unntak av Hammerstads gate 16 hvis anlegg var av nyere dato).

Vi har hatt en del innkjøringsproblemer som vedvarer, men vi erfarer leverandøren Dasic som velvillig i forhold til å få utbedret disse.

Skjermer som «går i hvitt» og besøkende som ikke får opp porter er selvsagt en tålmodighetsprøve for oss alle. Styret har derfor gjennomført et driftsmøte med Dasic denne uken og tatt opp en rekke temaer.Først og fremst poengterte vi at løsningen med «9#» for å få opp en navneliste er mindre brukervennlig enn en enkel ringeklokkeknapp slik vi hadde før. Dette er det lite å gjøre med såpass lenge etter leveranse, men så er det i hvert fall godt å få poengtert at den løsningen må være konstruert av en ingeniør, og ikke av en bruker.

Deretter bestod hoveddelen av møtet i å diskutere stabilitetsproblemene som styret beskrev som uakseptable. Noen av skjermene «går i hvitt» i en periode, men Dasic opplever at de ser ok ut når de så kommer på befaring. Heldigvis har vi bilder å vise til (se over). Dasic mistenker at det kan være en form for jordingsfeil og tester nå ut dette for å se om det løser saken. Hvis ikke prøves nye hypoteser frem til det er løst.

Andre stabilitetsproblemer består i samtaler som blir brutt, samtaler som ikke høres den ene eller andre veien, og dørlåser som ikke åpnes, med mere. Dasic bedyrer at de tar affære fortløpende når saker meldes inn, og styret har inntrykk av at dette stemmer. Derfor er det viktig at beboere melder inn til styret når det er problemer. Ta gjerne bilde hvis det er noe som kan vises, og beskriv så utførlig som mulig hva problemet er. Vi tar det videre med Dasic, og så tar de kontakt eller eventuelt bare fikser det hvis de kan gjøre det utenfra.

Som bakgrunn fikk vi forklart at systemet benytter mye av den eksisterende kabelføringen, men i nye kombinasjoner som skaper mange krysskoblinger. I blokken i Kirkeveien feks. så skal alle 16 leilighetene inn i ett tablå fra porten i Trudvangveien, i bakgården skal de 16 leilighetene deles på to tablåer, mens de fra Kirkeveien deles i tre blokker av henholdsvis 4, 8 og 4 leiligheter.

Så tilkommer problemet med avkorting av samtaler – hvis en samtale tillates å være for lang så vil «kvikke» besøkende komme inn porten etter oppkalling, strene bort til tablået i baktrappa, og så få opptattsignal når de ringer på der fordi samtalen fortsatt går i porten. På den annen side – blir den for kort og folk ikke får åpningsknappen til å virke så blir samtalen kuttet og de må ringe opp igjen. Dette er åpenbart vanskelig.

I tillegg er det et problem at besøkende trekker i døra før låsen går opp – det hindrer det elektriske sluttstykket fra å trekke seg til side, og resulterer da i sperret dør. Dette ville vært et problem uansett leverandør, og det er viktig å be dem som ringer opp om å vente med å trekke i døra til de hører et tydelig klikk.

Styret er videre bekymret over løsningen for oppdatering av navn, der det er lagt opp til at alle navneendringer på tablåene må endres ved at vi tar med oss laptop med egen programvare og en spesialkabel ned i kjelleren til det relevante bygget og oppdaterer hvert enkelt tablå for hver endring. I tilfellet Kirkeveien 78C feks så betyr det da at for å endre ett navn så må vi koble oss opp manuelt i tre forskjellige skap på tre forskjellige steder i kjelleren. Dette nettvante styremedlemmet rullet mye med øynene over den løsningen og etterlyste en form for skytjeneste. Dasic mener dette kan la seg løse og lovet i mellomtiden å gjøre de endringene som nå har akkumulert seg på kort sikt. Bra!

I sum kan vi rapportere om en konstruktiv dialog med en leverandør som åpenbart er velvillig innstilt i forhold til å gjøre oss til fornøyde kunder. Det gjenstår å se, men innstillingen og dialogen gir oss håp.