Ødelagt port

Porten i TV7 er delvis ødelagt etter det som tilsynelatende er vel hardhendt bruk.

Denne porten er hovedinngang for beboere i TV7 og TV9, men brukes også av beboere i KV og de andre bygningene på vei gjennom gårdsrommet. Det kan ta noe tid å få porten reparert, og åpne porter gir uvedkommende fri tilgang til gårdsrommet.

Portdøren i TV7 måtte forøvrig også sveises ifjor sommer etter tilsvarende skade.

Styret minner alle beboere om ikke å rive og slite i portene, behandle dem pent som andre dører og kommunisere dette også til besøkende håndverkere slik at vi kan holde kostnadene våre nede.