Marienlyst Vel

marienlystvel-350x150

Marienlyst Vel er en velforening som har sitt virkeområde i boligstrøkene rundt Solvang Park.

Marienlyst Vels formål er å bidra til å videreutvikle Marienlyst som et godt sted å bo og være, tilrettelagt for rekreasjon, fysisk aktivitet og kulturaktiviteter.

Velet ble stiftet i 1947, og har siden da blant annet tatt initiativet til fellesgriller i Marienlystparken, dugnader i parkområdene, Morgenfuglene (foreldre langs skoleveien), minigolfen, lekeapparater, skaterampen, skøytekarneval, Aksjon Skolevei, Leker´n fritidsklubb, skøytebanen, sandvolley og Marienlyst Skole. De følger også opp politiske prosesser i saker som angår nærområdet for å sikre de mange interessene til beboerne på Marienlyst. Strategien for perioden til 2016 finner du her.

I den senere tid har velet engasjert seg spesielt for overlevelsen til Leker’n aktivitetspark og fritidsklubb som er et populært og viktig fritidstilbud for barn over SFO-alder, spesielt i 5.-7. trinn. Leker’n trues nå med nedleggelse pga innsparinger i bydelsøkonomien og velet leder ann i kampen for å vise viktigheten av tilbudet for barna og for miljøet i Marienlystparken. Velet kjemper også for en satsing på Marienlyst skole og for å forsvare dens rolle som en skole for lokalmiljøet.

Solvang Park er blitt medlem i velet. Det kan du personlig også bli om du vil støtte nærområdet 🙂 Har du tid og lyst har de også behov for flere aktive medlemmer, og tar gjerne imot kontakt på epost med forslag til bidrag.