Våre avtaler

Solvang Park har inngått avtaler med ulike leverandører for effektiv og forsvarlig drift av fellestjenestene våre. I tillegg er det inngått frivillige rabattavtaler med utvalgte leverandører.

Leverandør Tjeneste (les mer) Innhold
USBL Vaktmester og renhold Vaktmestertjenester for bakgård og bygg. Renhold av trappeganger og matter.
USBL Forretningsfører Forretningsfører bistår med blant annet:

 • Administrere felleskostnader
 • Eierskifte og utleie
 • Fakturamottak
 • Bokføring
 • Periodiske rapporter
 • Ligningsoppgaver
 • Budsjett
 • Forsikring
 • Banktjenester
 • Årsmelding og innkalling til generalforsamling
 • Registrering, arkivering og videreformilde opplysninger
Canal Digital TV og Internett Internett over fiber med hastighet 5/5 Mbps

T-We Box PVR

Gjensidige Forsikring Forsikring av byggene og hageanlegg

 • Heldekning
 • Naturskade
 • Huseieransvar
 • Kriminalitet
 • Styreansvar
 • Ulykkesskade for dugnadsarbeidere
 • Lovbestemt yrkesskade-/sykdom for tilfeldige, ikke fast ansatte arbeidstakere

Ta kontakt med styret ved eventuelle spørsmål.