Tagging?

Solvang Park har nulltoleranse for tagging. Deler av bygningsmassen er behandlet med anti-tagging kjemikalier som skal gjøre taggene enklere å fjerne, og vi har fra 1. mai 2016 en avtale med Usbl som muliggjør rask respons på tagging.

Rutinen for å håndtere tagging er:

  1. Informer styret på epost
  2. Styret innkaller Usbls vaktmestertjenester
  3. Taggingen fjernes og males over

Fargekoder: