Piper og ildsteder?

Skorsteiner ved Solvang Park AS ble rehabilitert 1. kvartal 2016 gjennom nedføring av stålrør i 38 av 65 pipeløp. Ildsteder som ble ønsket beholdt ble så koblet på røret på nytt, og det er sørget for at det vil være mulig for aksjonærer å koble til ildsteder for egen regning på alle de opprinnelige stedene også i fremtiden.

Prosedyre for tilkobling

Pipeløp skal ikke endres på, men om aksjonærer ønsker å gjøre endringer på eksisterende ildsted eller koble til et nytt ildsted så kan dette gjennomføres ved bruk av  fagperson. Tiltaket må i alle tilfelle søkes godkjent fra styret som fører oversikt med skorsteiner og ildsteder, samt informeres Brann- og redningsetaten.

Se forøvrig informasjon om større- og mindre endringer på egen nettside.

Spørsmål?

Kontakt styret.

Oversikt over rehabiliterte skorsteiner

De 38 av 65 skorsteiner som er rehabilitert omfatter skorsteiner nummer: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 29, 30, 32, 34, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 56, 58, 60, 61, 63 og 64. Plasseringene av disse (markert med rød ring rundt skorsteinsnummer) fremgår av bilder under.

Kirkeveien
kv-761x519Hammerstads gate
hg-761x519Harald Hårfagres gate
hh-761x519Trudvangveien
tv-761x519