Hva med branndetektorene?

Ved oppussing er det viktig at branndetektor er pakket ordentlig inn slik at den beskyttes mot støv etc., som vil kunne gå ut over funksjonaliteten slik at den tolker partikler som brann og utløser alarm. Støv og andre partikler vil også kunne forringe levetiden til detektorene.

Om du har behov for å flytte detektoren, f.eks. ved senking av tak, så ønsker vi at du gjør følgende:

  1. Varsler styret
  2. Involverer vår leverandør av brannvarslingsanlegg, Boligbrann AS, så de er informerte
  3. Informerer alle i oppgangen om at oppussing foregår, slik at eventuelle audiovisuelle varslinger på alarmsentralen i trappeløpet ikke skaper unødvendig bekymring

Alt monteringsarbeid må utføres av godkjente håndverkere.